FANDOM


Paź2

Wygląd bakterii Paździerzycy.

Paź1

Przemiana bakterii Paździerzycy.

Paździerzyca - choroba wywoływana przez bakterię tak zwanej Paździerzycy. Wyglądem przypomina Mariana Paździocha. Później okazuje się, że sam
Paź

Widzenie w sobie podobizny Paździocha to skutki choroby.

Paździoch jest źródłem i roznosicielem choroby. Wystąpiła w odcinku pt. Paździerzyca.

Objawy

Człowiek zarażony tą chorobą czuje ciągłą potrzebę picia różnorakich napojów ze względu na suchość w gardle, ciągłą chęć chodzenia do toalety w potrzebie zrobienia siku oraz niechęć do wykonywania zajęć psychofizycznych. Sytuacja jednak się pogarsza gdy zarażony w każdym, a nawet w sobie widzi podobiznę Paździocha.

Ciekawostki

  • Na tą chorobę nie ma antidotum.
  • Rozmowa na temat tej choroby była na programie pt. TV Zaraza.
  • Inną zmyśloną chorobą na potrzebę serialu jest Małpia grypa z odcinka pt. Małpia grypa.