FANDOM


Paź2

Wygląd bakterii Paździerzycy.

Paź1

Przemiana bakterii Paździerzycy.

Paździerzyca - choroba wywoływana przez bakterię tak zwanej Paździerzycy. Wyglądem przypomina Mariana Paździocha. Później okazuje się, że sam
Paź

Widzenie w sobie podobizny Paździocha to skutki choroby.

Paździoch jest źródłem i roznosicielem choroby. Wystąpiła w odcinku pt. Paździerzyca.

Objawy

Człowiek zarażony tą chorobą czuje ciągłą potrzebę picia różnorakich napojów ze względu na suchość w gardle, ciągłą chęć chodzenia do toalety w potrzebie zrobienia siku oraz niechęć do wykonywania zajęć psychofizycznych. Sytuacja jednak się pogarsza gdy zarażony w każdym, a nawet w sobie widzi podobiznę Paździocha.

Ciekawostki

Paździerzyca00:12

Paździerzyca

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki