FANDOM


Mieszkanie Paździochów - mieszkanie należące do państwa Mariana i Heleny Paździoch.

Wnętrze

Znajduje się na tym samym piętrze co mieszkanie Kiepskich. Ukazane są w nim dwa pokoje, czyli salon i sypialnię. Z wyglądu dzisiejszego mieszkanie posiada dwu drzwiową szafę, stół, dwa fotele, kanapę, łóżko, telewizor plazmowy, obrazy, np. Mona Lisa oraz ozdoby (głównie czaszki łosi, mandolina i inne rupiecie) na ścianach, dywan, krzesła, radio i komodę na gazety.

Ciekawostki

 • W odcinku pt. Szara strefa mieszkanie Paździochów wygląda inaczej niż w innych odcinkach. Najprawdopodobniej jest to błąd w scenariuszu.
 • W odcinku pt. Bogacz Paździoch miał tyle pieniędzy, że zawalały mu mieszkanie.
 • W odcinku pt. Śmietnik historii Paździoch miałtyle śmieci, że zawalały mu mieszkanie.
 • W odcinku pt. Trendi Paździoch otworzył w swoim mieszkaniu klub nocny o nazwie Bazar.
 • W odcinku pt. Totto pronto Paździoch otworzył w swoim mieszkaniu Muzeum Seksu Ziemi Dolnośląskiej.
 • W odcinku pt. Kanalia Paździoch został poproszony przez biskupa o założeniu w swoim mieszkaniu miejsca obrazu który wędruje z Rzymu przez inne państwa Europy.
 • W odcinku pt. Kosmiczna landrynka do ich mieszkania spadł meteoryt.
 • W odcinku pt. Inwestor Paździoch założył w swoim mieszkaniu hodowlę jedwabników.
 • W odcinku pt. Skowyt Paździoch przed swoim mieszkaniem zawiesił czosnek aby przepędzał Likantropa.
 • W odcinku pt. Widziadło mieszkanie Paździochów (jak i mieszkanie Kiepskich) nawiedził duch.
 • W odcinku pt. Piętnaście minut Paździoch otwiera w swoim mieszkaniu burdel.
 • Obraz Mona Lisy posiadają również Waldek i Jolanta w poszczególnych odcinkach.

Mieszkańcy

 • Marian Paździoch.
 • Helena Paździoch.
 • Brutal (dawniej, jako pies Paździocha wystąpił tylko w odcinku Brutal).
 • Pawełek (dawniej, jako żółw Paździocha wystąpił tylko w odcinku Glonojad).
 • Pan Gałganek (dawniej, jako druga osobowość Paździocha wystąpił tylko w odcinku Pan Gałganek).
 • Wiktor (dawniej, jako szpieg Paździocha wystąpił tylko w odcinku Piszczyk).
 • Jedwabniki (dawniej, jako reproduktory jedwabiu wystąpiły tylko w odcinku Inwestor).                                                                          

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki