FANDOM


239

Paździoch proponuje Marioli, aby nauczyła się żonglować jajami.

Grunt to rodzinka – 239. odcinek serialu Świat według Kiepskich.

Fabuła

Paździoch spotyka Mariolkę na korytarzu i ma do niej nietypową sprawę. Proponuje jej, aby nauczyła się "żąglować jajami". Mariolka idzie do mieszkania i nie ma zamiaru rozmawiać z Paździochem na ten temat. Później mówi o wszystim rodzicom, na co Kiepscy obrażają Paździocha. Ferdek oświadcza, że z nim porozmawia. Zdenerwowany idzie na rozmowę i okazuje się, że Paździoch chce pożyczyć Mariolkę do udziału w programie. Po jego słowach Ferdek nie jest już nerwowy. W pokoju Paździoch informuje Ferdka, że Mariolka będzie występowała w programie "Grunt to rodzinka". Chcą, żeby wystąpiła, ponieważ warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dzieci. W rozmowie z Ferdkiem Halina sugeruje, że Paździochowie źle postąpili, pożyczając Mariolkę. Ferdek również się z tym zgadza. Halina proponuje, aby oni wystąpili z Mariolką. Ferdek uważa, że nie jest to dobry pomysł, ponieważ nie potrafi żąglować jajami. Następnego dnia w pokoju Ferdek uczy się żąglować i nie wychodzi mu to. Po chwili przychodzi Boczek, ale Ferdek mówi, że jest zajęty i nie ma czasu na rozmowę. Boczek mówi, że niedawno Mariolka i Paździoch pod kiblem żąglowali jajami. W kuchni Ferdek i Halina rozmawiają z Mariolką na ten temat. Mówią jej, że skoro chce żąglować to z nimi, a nie z Paździochami. Okazuje się, że Mariolka podpisała umowę z Paździochem. Natomiast w nocy do sypialni przychodzi Mariolka i oświadcza, że zerwała umowę z Paździochem. Halina jest zadowolona, natomiast Ferdek zmartwiony, ponieważ mogła zarobić dużo pieniędzy. Halina następnego dnia jeszcze raz powtarza córce, że jest z niej dumna. Na korytarzu Paździoch mówi Ferdkowi, że chciał dobrze, pożyczając Mariolkę do programu. Ferdek dopytuje Halinę, czy mogliby wystąpić w programie, ale Halina się nie zgadza.

Zakończenie

Halina z córką oglądają program "Grunt to rodzinka". Paździochowie jako pociechę mają Edzia, natomiast Ferdek wybrał się do programu z Boczkiem i z Kwiatkowską, sprzedawczynią z warzywniaka. Program kończy się zwycięstwem dla Ferdka, Boczka oraz Kwiatkowskiej. Są z tego zadowoleni. Na korytarzu spotyka ich Halina. Ferdek zapoznaje ją z Kwiatkowską, na co Halina sięga po jajko i rozbija je mężowi na głowie, gdy ten pyta Za co?, odpowiada Za jajco, jełopie.

Obsada

Poprzedni
Lista Mariana
Grunt to rodzinka
2005
Następny
Hobby

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.